Nant Y Benglog, Tryfan, Cwm Idwal

by Rob Piercy

£25.00

I am very pleased to announce the launch of my new book ‘Nant y Benglog, Tryfan, Cwm Idwal’ This is my third publication following the Eryri and Portmeirion book.

This latest book is a painter's eye view of the awesome valleys of Nant y Benglog (also known as Dyffryn Ogwen) and Nant Ffrancon, with Tryfan, Y Garn and Cwm Idwal featuring strongly. In total there are 100 paintings, drawings and sketches with short introductions at the beginning of each chapter and descriptive captions to interpret a particular feature of some of the paintings.

Gerallt Pennant has been kind enough to write a short glowing introduction, over the years Gerallt has accompanied me on several of the peaks and valleys which are illustrated in the book.

Finally, the book is dedicated to Sue Griffiths who worked with us for over 30 years. She became a very good friend and colleague. Sue passed away in 2021.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dwi’n falch I allu cyhoeddi lansiad fy llyfr newydd sef ‘ Nant y Benglog, Tryfan, Cwm Idwal’. Hwn i’w fy nhrydydd cyhoeddiad yn dilyn cyfrolau Eryri a Phortmeirion.

Golygfa o ddyffrynnoedd ysblennydd Nant y Benglog (Dyffryn Ogwen) a Nant Ffrancon drwy lygad arlunydd, gyda Tryfan, Y Garn a Chwm Idwal yn ymddangos yn nodweddiadol. Yn gyfan gwbl mae cant o beintiadau, darluniau a frasluniau, gyda chyflwyniadau byr ar ddechrau pob pennod ac eitemau i ddisgrifio rhyw elfen nodweddiadol o ambell lun.

Mae Gerallt Pennant wedi bod mor garedig i ysgrifennu cyflwyniad gloyw i’r gyfrol, ond mae o hefyd wedi bod yn gwmni i fi ar nifer o’r copaeon a’r dyffrynnoedd sydd wedi eu cynnwys yn y gyfrol.

Yn olaf mae’r llyfr wedi ei gysegru i Sue Griffiths a oedd yn gweithio gyda ni yn yr oriel am bron i 30 mlynedd, mi ddaeth yn ffrind a chyd weithiwr agos . Marwodd Sue yn 2021.