Oriel Mon Exhibition 2024

A major exhibition of mixed landscapes by Rob Piercy at the prestigious Oriel Ynys Mon on Anglesey . It wll run from June 15th, 2024 until July 28th 2024.
The exhibition will have a 'Meet and Greet the artist'  on Saturday the 15th June between 12.00 and 14.00 to which you are all invited. 

Whilst the exhibition is running any enquiries regarding the work must be done via Oriel Mon and not the Rob Piercy Gallery

Telephone : 01248 752014 / 01248 724444 
Email : NicolaGibson@ynysmon.llyw.cymru

Arddangosfa fawr o dirluniau cymysg gan Rob Piercy yn Oriel Ynys Mon. Fydd yr arddangosfa yn rhedeg o Fehefin 15fed, 2024 tan 28fed o Orffenaf, 2024.
Fydd cyfle i  'Gyfarfod a Chyfarch yr Artist'  ar ddydd Sadwrn y 15fed o Fehefin rhwng 12.00 a 14.00. Mae croeso cynnes i chi gyd fynychu.
Pan fydd yr arddangosfa yn rhedeg rhaid unrhyw ymholiad gael ei wneud yn uniongyrchol gyda Oriel Mon a ddim Oriel Rob Piercy

Ffon : 01248 752014 / 01248 724444
Email : NicolaGibson@ynysmon.llyw.cymru