New print/Argraffiad newydd - Porthdinllaen

On the northern coast of Penllyn, the long arm extending out westwards from the main north Wales mass lies the magical old fishing village of Porthdinllaen. It is sheltered from the ferocity of the prevailing winds of the Irish sea by a slender neck of land, which is also home to one of the most spectacular golf courses in the UK. This narrow headland provided a safe anchorage for the many fishing boats which used to fish the surrounding sea.
Today the village is mostly inhabitated by holidaymakers and the houses are mostly second homes, however the village does boast one very special attraction... A pub, Ty Coch (the red house) which you can just make out in the centre of the terrace of houses in the image below.
At the bottm of the image is the old lifeboat station.
Ar arfordir ogleddol Penllyn, sef y fraich hir sy'n ymestyn i'r gorllewin o gorff gogledd Cymru lleolir hen bentre sgota hudolus Porthdinllaen. Mae wedi ei gysgodi o'r gwaethaf o'r gwyntoedd cryfion y Mor Iwerddon gan wddf cul o dir sydd hefyd yn gartref i un o'r cyrsiau golff mwyaf ysblennydd yn Mhrydain. Roedd y penrhyn cul yma yn cynnig angorfa diogel, clyd i'r nifer fawr o gychod pysgota a oedd yn ennill eu bywoliaeth wrth grwydro'r moroedd cyfagos
Heddiw mae'r pentre unigryw yma yn gartref i ymwelwyr a mwafrif o'r tai prydferth yn dai haf, ond mae'r pentre yn hawlio un atyniad arbennig, sef tafarn. Y Ty Coch, ac wrth edrych yn ofalus ar y delwedd uwchben, mi allwch ei weld yng nghanol y rhes o dai.
Yng ngwaelod y print gwelir hen gartref y bad achub
New print/Argraffiad newydd - Porthdinllaen